Stäng

Grönt Murverk

Grönt Murverk

Hållbara fasader med återbruks-garanti.

"Alla tegelfasader som byggs skall klara av att rivas ned och återbrukas som nya godkända produkter.
Vi skall använda återbrukat tegel i största möjliga mån, och där nytillverkat tegel används ska
hänsyn tas för att säkra framtida återbruk.
Välj rätt murbruk som är anpassat till rätt kvalité av tegelsten"

Läs mer om vårt nya gröna koncept här.