Stäng

Återbrukat fasadtegel

Med modern teknologi finns det idag möjligheter att återanvända fasadtegel som rivits från gamla byggnader i stor skala.

Det återanvända teglet blir på nytt ett fasadtegel som är CE-godkänt för nyproduktion och med samma garantier som nyproducerat fasadtegel. Vi rensar nu även tegel i en egen svensk produktion samt tillsammans med vår partner Gamle Mursten i Danmark! 

Återbrukat tegel sparar 96 % i klimatpåverkan jämfört med att använda nytillverkat tegel.

Vill du veta mer om hur återbruk av tegel går till och hur vi tänker kring cirkulärt byggande med tegel? Klicka här.