• Öppettider

Tegel

TEGEL FÖR NYPRODUKTION

Tegel från hela Europa.

Surfa in på vår tegel-sida tegel.brukspecialisten.se.                  

TEGEL FÖR RENOVERING

Ett anpassat sortiment av fasadtegel som stämmer överens med de format, strukturer och kulörer som använts historiskt.

MURVERKSPROJEKTERING

Vi ser till att materialsatsen effektivt går att utföra på arbetsplatsen, samtidigt som estetik, teknik och miljö möter ekonomin i ert tegelprojekt.

TEGELBALKAR

Brukspecialisten har egen balktillverkning i Göteborg. Här tillverkas tegelbalk både för renovering och nyproduktion.