Välj anläggning
 
Stäng
    • Öppettider

Tegel

TEGEL FÖR NYPRODUKTION

Tegel från hela Europa.

Surfa in på vår tegel-sida tegel.brukspecialisten.se.                  

TEGEL FÖR RENOVERING

Ett anpassat sortiment av fasadtegel som stämmer överens med de format, strukturer och kulörer som använts historiskt.

GRÖNT MURVERK

Hållbara fasader med återbruks-garanti! 
Läs mer om vårt nya gröna koncept på vår tegel-sida här.

 

ÅTERBRUKAT FASADTEGEL

Återbrukat tegel sparar 96 % i klimatpåverkan jämfört med att använda nytillverkat tegel.
Läs mer här.

MURVERKSPROJEKTERING

Vi ser till att materialsatsen effektivt går att utföra på arbetsplatsen, samtidigt som estetik, teknik och miljö möter ekonomin i ert tegelprojekt.

TEGELBALKAR

Brukspecialisten har egen balktillverkning i Göteborg. Här tillverkas tegelbalk både för renovering och nyproduktion.