Stäng

Combi-tradition E

Combi-Tradition E är ett nytt tjockputssystem som bygger på beprövade komponenter. Det slimmade systemet ger mer försäljningsbar yta samtidigt som det är energieffektivt, fukt- och brandsäkert.

I branschens strävan att hitta både energieffektivare och brandsäkrare putssystem har den totala väggtjockleken blivit ett bekymmer i byggbranschen. Den växande väggtjockleken minskar den försäljningsbara ytan. Samtidigt är det svårt att få fram fästen som klarar dessa tjocklekar. Combimix senaste tjockputssystem, Combi-Tradition E bygger på hårdskum-skivan Kooltherm från Kingspan, mineralull och tjockputs. Tillsammans skapas ett system som möter marknadens efterfrågan på ett slimmat tjockputssystem som klarar kraven på energi, fukt, brand, ljud och inte minst ekonomi.

För att nå ett u-värde på 0,17 med system som bygger på cellplastisolering krävs 190 mm cellplast plus själva tjockputsen. Combi-Tradition E är ett betydligt mer slimmat system med en total tjocklek på 170 mm. Skillnaden systemen emellan innebär att med Combi-Tradition E ökar den försäljningsbara ytan med 30 mm samtidigt som det når ett u-värde på låga 0,16. Att det nya systemet dessutom inte kräver några nya arbetsmetoder för murare och putsare gör Combi-Tradition E lätt att räkna hem rent ekonomiskt.

 

Ett system, många fördelar

Systemet har fler fördelar än de rent ekonomiska. Den isolerande hårdskum-skivan Kooltherm är testad och godkänd i SPFire 105 och som tillsammans med mineralullen och putsen skapar ett brandsäkert system. Utöver sin höga brandklass har Kooltherm-skivan även mycket god isoleringsförmåga för att vara konventionell isolering med ett lambdavärde på 0,020. Det diffusionsöppna/hydrofila systemet med den beprövade kombinationen av hårdskum, mineralull och tjockputs skapas även en fuktsäker fasad och tack vare att systemet bara använder väl beprövade komponenter inklusive standardfästen lämnas också en systemgaranti. Den enkla lösningen med tjockputs på mineralullen gör också att risken för sprickbildning minskar avsevärt.

Den 100 mm tjocka Kooltherm-skivan, tillsammans med 50 mm mineralull och 20 mm puts skapar även mycket goda ljudisoleranade egenskaper. Tack vare Kooltherm-skivan elemineras även risken för resonans, ett vanligt problem vid användande av cellplast-system.

Även utifrån arkitekters synvinkel är Combi-Tradition E ett bra val. Tjockputsen har inga nya begränsningar vad gäller färgval och strukturer. Och tack vare den slimmade konstruktionen ger systemet också en design med mindre djup på exempelvis fönsternischer.