Stäng

Combi-tradition

Combimix Combi-Tradition är ett tjockputssystem för fasader med mineralisk isolerputsskiva. Systemet är modifierat med tätningar för att ger extra skydd för vatteninträngning runt öppningar i fasaden. Systemet fungerar som en egen enhet oberoende av underlaget och kan monteras på tunga stommar. Putsskiktet ska indelas med rörelsefogar om max 15 m mellanrum, såväl vertikalt som horisontellt. Systemets starka putsskikt innebär en stor fördel på mekaniskt hårt utsatta fasadytor. Systemvikten är 50–95 kg/m2 beroende på isoleringstjocklek och typ av ytputs/fasadfärg.

 

Egenskaper

- Mineraliskt

- Isolerande

- Tål mekanisk belastning

- Ej brännbart

- Diffussionsöppet

- Självrengörande med TioMix inblandning (tillval)

 

Användning

- Nyproduktion och renovering

- Energiuppgradering/ tilläggsisolering

- Bärkraftigt underlag: Betong, murverk (kalksandsten, tegel, lättbetong) och puts.

 

Yta

- Mineraliska putser i olika strukturer och kornstorlekar samt olika typer av fasadfärger.