Stäng

Combi-therm

Trots att Tunnputskonceptet Combi-Therm är ett system med mineraliskt putsbruk är det ett både elastiskt och motståndskraftigt putsskikt. Systemet är utvecklat för att monteras på alla typer av tunga stommar och passar både till nyproduktion och renovering. Combi-Therm är ett tunnputsat isolersystem med polymermodifierat cementbaserat bruk med polypropylenfiber och armering av glasfibernät. Systemet går att få med mineralull eller cellplast. Combi-Therm är testat och godkänt enligt SP Fire 105 tillsammans med cellplast

 

Egenskaper

- Hydrofobt (vattenavvisande)

- Glasfiberarmerat

- Tål mekanisk belastning

- Ej brännbart

 

Användning

- Nyproduktion

- Energiuppgradering/ tilläggsisolering

- Bärkraftigt underlag: Betong, murverk (kalksandsten, tegel, lättbetong) och puts

 

Yta

- Våta organiska putser i olika strukturer och kornstorlekar samt olika typer av fasadfärger.