Stäng

Combi-ROT tradition

Vid renoveringar av redan putsade fasader är det viktigt att det nya systemet andas för att släppa ut fukt. Därför utvecklade vi tjockputssystemet Combi-Rot tradition. Combi-Rot Tradition kan monteras på de flesta typer av underlag och tack vare systemets massiva putsskikt passar det på hårt utsatta fasadytor. Andra viktiga egenskaper är bland annat elasticitet för att överbrygga sprickor. Tillsammans med pigmentet TioMix är systemet dessutom självrengörande (tillval).

 

Egenskaper

- Mineraliskt

- Spricköverbryggande

- Tål mekanisk belastning

- Ej brännbart

- Diffussionsöppet

- Självrengörande med TioMix inblandning (om önskas)

 

Användning

- Renovering av befintliga putsade fasader

- Nyproduktion vid användning av lättklinker- och lättbetongblock

 

Yta

- Mineraliska putser i olika strukturer och kornstorlekar samt olika typer av fasadfärger.