Stäng

Combi-drain

Säker Fasad är ett kvalitetsmärke som garanterar både produkterna och utförandet. Det här sker genom tredjepartskontroller, rätt utbildad personal och att arbetet följer ett antal bestämda steg. Fasaden levereras med en tioårig funktionsgaranti. Combi-Drain - Säker Fasad har egenskaper som fukttålighet och täthet mot inträngande vatten i bakomliggande väggkonstruktion eller stomme. Med hjälp av putsfästet Combi skapar vi också en typ av "isoleringseffekt" i luftspalten som uppstår. Det gör att Combi-Drain´s fördel jämfört andra tvåstegstätade fasadsystem är de isolerade egenskaperna som den obrännbara stenullskivan har i sig själv. Väggen är därmed också helt brandsäker.

 

Egenskaper

- Tvåstegstätat

- Dränerande

- Ingen begränsning på antal våningsplan

- Hög spricksäkerhet

- Tål mekanisk belastning

- God värmeisoleringsförmåga

- God väderbeständighet

- Diffusionsöppet

 

Användning

- Befintliga och nya byggnader

- Åtgärd av skadade fasader

- Energiuppgradering av byggnader

- Användning enligt nationella byggföreskrifter

- Bärkraftigt underlag: Betong, murverk (kalksandsten, tegel, lättbetong), puts och lättväggar

 

Yta

- Mineraliska och organiska putser i olika strukturer och kornstorlekar samt olika typer av fasadfärger.