Stäng

Våra putssystem

Vi har trygga och anpassade fasadputssystem för alla stomtyper. För lätta stommar använder vi tvåstegstätade Combi-Drain som uppfyller kriterierna i både Säker Fasad och P-märkningen. För tunga stommar så som betong, lättbetong och tegel har vi flera olika system beroende på vilka egenskaper man vill uppnå. Systemvalet är viktigt, men det är anpassningen till projektets stomme och husets förutsättningar som ger en långsiktigt trygg och kostnadseffektiv fasad.

 

COMBI-DRAIN 

Tvåstegstätat, dränerat fasadsystem för nyproduktion och ROT på både lätt och tung stomme. Läs mer.

COMBI-THERM

Fasadsystem för nyproduktion och ROT på tunga stommar. Läs mer.

 

COMBI-ROT TRADITION

Tjockputssystemet för nyproduktion på lättklinker- och lättbetongblock samt ROT. Läs mer.

 

COMBI-TRADITION

Traditionellt fasadsystem för nyproduktion och ROT på tunga stommar. Läs mer.

 

COMBI-TRADITION E

Traditionellt fasadsystem för nyproduktion och ROT på högvärdig isolering. Läs mer.