Stäng

Putsprojektering

Vår styrka är att leverera en komplett projekterad fasadlösning, anpassad efter varje projekt. Vår projektering består i flera olika steg som börjar i de tidiga idéskisserna. Starta ditt fasadprojekt tidigt med oss för att minimera era risker, förtydliga anbuden och sänka kostnader. 

 

Steg 1. Vi analyserar fasaderna på plats och tar fram ett fasadprotokoll. Här ser vi över förutsättningarna och dokumenterar detta. Underlaget används sedan för att tillsammans komma fram till rätt systemlösning för fasaderna.

Steg 2. Vi tar fram en grundlig putsprojekering anpassad efter fasaden. Här framställs tydliga underlag som lägger grunden för en lyckad entreprenad utan oönskade tilläggskostnader, samt ges rätt förutsättningar till en fungerande systemlösning.

Steg 3. Med vårt fasadprotokoll och projekteringsunderlaget läggs grunden så att anbuden för putsentreprenaden blir tydliga och med minskad risk för oönskade kostnader för alla inblandade parter.  Självfallet dokumenteras viktiga moment under projektets gång som tillsammans med certifiering av putsentreprenören ger en trygg lösning som vi sedan kan ställa ut en 10-årig garanti för. Vår personal är även med och och håller startmöten och finns tillgängliga under arbetets gång.

Steg 4. Under garantifasen som löper under 10 år finns en kopplad underhållsplan samt så kommer en underhållsbesiktning utföras mot slutet av garantitiden.

Läs mer om vår 10-åriga garanti här.