• Öppettider

10års garantitid

Genom att säkerställa att fasaderna dokumenteras och projekteras i tidiga skeden innan upphandling av entreprenaden säkerställer vi att många riskmoment försvinner.

Därtill ser vi till att förutsättningarna för själva putsentreprenaden blir så bra som möjligt genom att våra projekteringsunderlag kan användas för att förtydliga anbudet, så att alla räknar på samma saker och rätt saker. Inför att arbetat väl skall påbörjas ser vi även till att entreprenören blir certifierade i det putssystem som skall användas samt att vi går igenom projektet tillsammans i ett startmötet.

När dessa steg tas inför att fasadarbetena skall utföras kan vi därför garantera att produktsystemet som används innefattas av en 10-årig garanti.

 

Vår GARANTI är i enlighet med ABM07 med tillägget att vi erbjuder garantitid under hela ansvarstiden.

Vår projektering är även försäkrad genom ABK09, och vi har egna konstruktörer som är SBR-anslutna.