Stäng
  • Öppettider

Utbildningar

Vi har ett brett utbildningspaket främst riktat mot beställare och arkitekter som arbetar med murade och putsade fasader. Vi går igenom hur man som beställare, fastighetsägare, arkitekt, konsult eller entreprenör skall tänka både inför en nyproduktion eller renoveringar med tegel och puts. Vi kommer gärna ut till era kontor för att hålla antingen kortare 1-timmes utbildningar eller halv/hel-dags utbildningar.

I årets utbildningsprogram erbjuder vi:

För fastighetsägare, beställare, arkitekter,  konsulter och entreprenörer i renoveringsprojekt:

- Risker och möjligheter, hur underhåller man äldre tegelfasader

Fastigheter från tidigt 60-tal till sent 80-tal står inför stora renoveringsbehov. Vi går igenom vilka risker som finns med dessa och hur man som fastighetsägare eller beställare av dessa kan förbereda sig med en fasadprojektering inför sin upphandling.

- Grunderna kring tegel som fasadmaterial

Lär dig grunderna i att arbeta med ett murverk och slipp onödiga kostnader och risker.

- Puts med tilläggsisolering av befintliga fasader

Många av fastigheterna från miljonprogrammet behöver energieffektiviseras. Vi går igenom hur man genom att se på hela stommen och fastighetens behov kan ta fram en hållbar lösning med låga underhållskostnader.
______________________________________________________________________________

För arkitekter, föreskrivare, konsulter och beställare i nyproduktionsprojekt:

- Teknik och estetik

Hur får man en hållbar, vacker och effektiv tegelfasad?

- Grunderna kring murverk och tegel

Lär dig grunderna i  att arbeta med ett murverk och slipp onödiga kostnader och risker.

- Traditionell puts i nyproduktion

Vi går igenom vad som gäller enligt de krav som finns och hur man kan arbeta med de traditionellt trygga ”tjockputs-systemen” i dagens nyproduktion.

- Prova på murning

Prova på förbandsmurning, raster och fogkulörer. Vad är det som gör en murning extra komplicerad i utförandefasen och hur kan man med enkla medel få vackra tegelfasader?

- Återvunnet tegel

Hur kan man bygga nya tegelfasader med återvunnet material? Vi går igenom fördelarna med återvunnet tegel och de unika resultat som kan uppnås.

- Tegel i ingjutningsprojekt

Med nya produkter och lösningar kan man idag mer effektivt arbeta med tegel i ingjutningselement. Tips kring tegel i prefab-tillverkade stommar.

Christian Rydberg

Christian Rydberg

Affärsområdeschef Fasadsystem

0707-50 40 60

Skicka ett mail

Mats Klint

Mats Klint

Projektsäljare

0720-68 08 78

Skicka ett mail