Stäng
  • Öppettider

Murverksprojektering

Tegel är en del i ett fasadsystem där alla ingående material och arbetsmoment måste harmonisera. Vi ser till att materialsatsen effektivt går att utföra på arbetsplatsen, samtidigt som estetik, teknik och miljö möter ekonomin i ert tegelprojekt.

Vår styrka är att leverera en komplett projekterad fasadlösning, anpassad efter varje projekt. Vi hjälper dig som arkitekt och beställare att välja tegel från våra utställningar, tar fram tegelprover och provmurar och hjälper till med fogfärger och förband. Våra konstruktörer tar fram en komplett murverksprojektering där rörelser, laster, infästningar, öppningar och avbärningar som visualiseras i framtagna anvisningar och specifikationsunderlag, är anpassade efter ditt projekt. Vi offererar sedan ett komplett murverk till entreprenör och hjälper till att starta upp och följa arbetsplatsen.


Vår projektering består i flera olika steg som börjar i de tidiga idéskisserna.

 

 

Förprojektering

Här säkerställer vi att era ambitioner möter upp de tekniska krav som senare i projektet. Här hjälper vi er att få gestaltningen att hamna rätt så att man inte hamnar i tekniska problem längre fram i projektet. Vi säkerställer materialvalen i teglet så att dessa klarar förutsättningarna, ser till att stommen är rätt för eventuella upphägningar samt att öppningar i fasaden inte blir onödiga fördyrningar.

Här är våra murverkskonstruktörer och våra projektsäljare ett ständigt bollplank både för arkitekt och konstruktionsavdelning.

 

Murverksprojektering, färdiga handlingar

När ert projekt sedan hamnar inför upphandling ser vi till att ha färdiga projekteringsunderlag så att de entreprenörer som ger anbud har tydliga och likställda underlag för att minimera tillkommande och oönskade kostnader. Brukspecialisten går i samråd med övriga discipliner igenom skalmurens funktion och behov och sammanställer sedan detta i följande handlingar som medföljer leveransen:

- Tillverkningsritningar av konsoler och prefabricerade murstensskift

- Monteringsanvisning för murverket

- Projektspecifika murningsföreskrifter

Monteringsanvisningen är gjord med A-fasader till grund och innehåller uppgifter om infästning, armering, placering av rörelsefogar samt andra ingående murverksprodukter.

- Vi levererar murverksprodukter efter branschens rekommendationer samt beställarensönskemål.

Vi gör vårt bästa för att behålla en god arbetsmiljö för murentreprenören, där vi särskilt beaktar de tunga lyft som prefabricerade murstensskift kan innebära.

- Upphängningsanordningar för skalmuren projekteras.

 

Vår murverksprojektering är konsultförsäkrad!

Våra konstruktörer är anslutna till SBR och vi har en gällande konsultförsäkring.

Murverksprojekteringen är ett uppdrag enl. gällande Murverksprojekteringsvillkor som baserar sig på ABK09 samt gällande branschstandard.

Våra villkoren finns här.

Carl Hansson

Carl Hansson

Huvudkonstruktör

0720-66 27 26

Skicka ett mail