• Öppettider

Kultur-fasader

Många av de äldre kulturhistoriska fasaderna som finns runt om i Sverige består av tegel eller puts. Materialen håller länge med rätt underhåll och varsam renovering.

Våra tekniska säljare har kunskap och åtgärdsprogram för att säkerställa att dessa gedigna fasader får möjlighet att finnas även för kommande generationer.

Inför renoverings av en kulturhistorisk fasad gör vi först en analys och tar fram ett fasadprotokoll, som vi sedan i samråd med fastighetsägare/beställare tar fram en komplett projektering för.

Vi har upparbetade kanaler för att hitta både puts och tegel som både ser ut som och har samma egenskaper som materialen som använts från början på fasaderna.

Då varje projekt är unikt arbetar vi här oftast på konsultbasis och mot timdebitering.

 

Inför entreprenaden säkerställer vi även att:

  •  Startmöten baseras på projekteringen.
  •  Uppstartmöten på arbetsplatsen.
  •  Anpassad egenkontroll utifrån projekteringen.
  •  Underhållsplan tas fram.
Christian Rydberg

Christian Rydberg

Affärsområdeschef Fasadsystem

0707-50 40 60

Skicka ett mail

Pär Nyberg

Pär Nyberg

Regionansvarig säljare Stockholm

0704 193 350

Skicka ett mail

Jan Hallbeck

Jan Hallbeck

Regionansvarig Säljare Malmö

0720 676 544

Skicka ett mail