Stäng
  • Öppettider

Vi startar upp egen produktion av återbrukat svenskt tegel!

Med modern teknologi finns det idag möjligheter att återanvända fasadtegel som rivits från gamla byggnader i stor skala. Det återanvända teglet blir på nytt ett fasadtegel som är CE-godkänt för nyproduktion och med samma garantier som nyproducerat fasadtegel. Vi rensar nu även tegel i en egen svensk produktion samt tillsammans med vår partner Gamle Mursten i Danmark!

Återbrukat tegel sparar 96 % i klimatpåverkan jämfört med att använda nytillverkat tegel.

Vill du veta mer om hur återbruk av tegel går till och hur vi tänker kring cirkulärt byggande med tegel? Klicka här.


Så här återbrukas fasadtegel

 

För att kunna möta marknadens krav på garantier och kvalité har vi valt att alltid testa och undersöka allt tegel innan vi godkänner att ta emot det till vår återbruks-produktion. Det innebär att det tegel vi tar emot kommer klara rivning, rensning och kvalitetskrav så att det återbrukade teglet har samma garantier som nytillverkat, klarar samma krav på livslängd och kan få en kommande CE-märkning.

 

 

Så här går det till:

 

 Inventering/Provning

Innan vi kan ta emot rivningstegel, och helst innan upphandlingen är ute kommer vi ut och gör en inventering av fasaderna och väljer ut sten för provning. Provningen av stenen ger oss information om vilken kvalité stenen har, och vi kan då bedöma hur väl stenen klarar en normal skonsam rivning samt att den möter de krav vi har för kvalitetskontroll och kommande frostskyddsgaranti. Detta test protokollförs och tar ca 5 veckor att utföra. Testet kostar 12.000 SEK och beställs från någon av våra projektsäljare.

Pant på Tegel

Vi inför pant på tegel! För varje tegelsten som vi kan återbruka till en godkänd produkt ger vi tillbaka 1 krona till den som lämnat in teglet. Vi hoppas att denna förändring kan jämna ut det ekonomiska hinder som står i vägen för att förflytta ett värdefullt cirkulärt material från den linjära vardagen. Det nya pantsystemet för fasadtegel införs den 1e juni 2021 och gäller rivningstegel som i förväg godkänts av oss för återbruk.

 

Upphandlings-stöd

Informationen från test-protokollet ger vägledning så att upphandlingen bör beskrivas på särskilt vis gällande rivning eller transport till återbruks-produktionen. Vi har samlat på oss erfarenhet från flera rivningar och cirkulära upphandlingar och kan ge beställaren upphandlingsstöd. Vi har även samlat på oss bra exempel på hur en skonsam och selektiv rivning av tegelfasader kan utföras och delar gärna med oss av detta. Ta kontakt med oss så hjälper vi er.

 

 Logistik

Transporten av rivningsteglet skickas sedan i container till vår återbruks-produktion. Normalt sätt tillkommer ingen hanteringsavgift för inkommande rivningstegel. Så kostnaden för att köra teglet till oss skall jämföras med den totala kostnaden för att köra rivningsteglet till deponi, alltså både frakt och deponiavgift. Ytterligare en fördel med att köra rivningstegel till vår återbruks-produktion är att ert byggavfall från tegelfasaderna försvinner helt från er hantering. Vi uppfyller gällande End-of-Waste kriterier och ni får ett klimat-kvitto på den mängd tegel som vi tagit emot och hur stor del som klarat bli återbrukat fasadtegel.

 

 Återbruks-produktion

Under vår återbruks-produktion har vi full koll på var ifrån teglet kommer så att ursprung hela tiden kan följas. Vår produktion arbetar med att kunna visa och följa kvalité och vi har kontinuerliga och styrda produktionskontroller för att vi skall kunna ge ut garantier på sten som återbrukas. Vi kan på detta sätt möta marknadens krav att återbrukat fasadtegel skall kunna jämföras med nytillverkat.

 

 Mellanlagring & leverans

Vill du som skickat in rivningstegel ha återbrukat fasadtegel i retur tecknas vi ett separat avtal om materialköp. Vi erbjuder även mellanlagring upp till 1 år, och därefter kan ni hyra pallplatser. Det rivningstegel som skickas in men där kunden inte vill ha återbrukat tegel i retur lägger vi detta på vårt lager och säljer detta till en ny kund med ett nytt projekt. Oavsett sammanställer vi alltid volymen återbrukat tegel med ett klimat-kvitto som visar hur stor mängd rivningstegel vi mottagit och hur mycket återbrukat tegel vi lyckas rädda.