Stäng
  • Öppettider

Äldre Tegel- & Putsfasader

Äldre Tegel- & Putsfasader

Inför renovering eller underhåll av äldre tegel- eller putsfasader behövs ofta en utförlig dokumentation av behovet. Detta erbjuder vi i vår fasadprojektering för äldre fasader.

Stor del av fasaderna som idag behöver renoveras byggdes från tidigt 50-tal till sent 70-tal. Största riskerna med dessa fasader är rostande kramling och armering, eller icke fungerande luftspalt. Detta går vi systematiskt igenom och dokumenterar i ett skriftligt protokoll där både status, förslag på åtgärd samt utförande presenteras.

Alla våra fasadprojekteringar startar alltid med en behovsanalys där vi åker ut och bildar oss en uppfattning av behovet. Vi går sedan tillsammans igenom vår första analys, för att bestämma vad nästa steg bör vara. Utifrån fasadens behov utför vi sedan en mer komplett projektering. Inför detta får ni en offert som visar vilka delar som kommer att kontrolleras och omfattningen av detta.

De delar som normalt  ingår i en komplett fasadprojektering av äldre fasader är kontroll av:

  • Stomme
  • Luftspalt
  • Armering och kramling
  • Fasadsten och fog
  • Tegelbalk
  • Putsytor
  • Betongkonstruktioner / balkonger

 

Underlagen ger sedan en tydlighet inför kommande renoveringar. Vi arbetar både med timbaserad och fast prissättning på konsultbasis.

Vi kan även erbjuda startmöten, egenkontroller och garanti-åtaganden för materialen som bör användas.

Ta kontakt med våra regionala projektsäljare för ett första möte kring er fasad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilden från boken ”Så byggdes husen 1880-2000: arkitektur,  konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år" av Cecilia Björk, Per Kallstenius, Laila Reppen.

 

 

Christian Rydberg

Christian Rydberg

Affärsområdeschef Fasadsystem

0707-50 40 60

Skicka ett mail