• Öppettider

Våra tjänster

Brukspecialisten erbjuder en mängd tjänster som spänner över hela byggprocessen. Med oss får du jobbet att flyta på bättre och bidrar till att öka lönsamheten i dina projekt.

I tidiga skeden hjälper vi fastighetsbolag, beställare och arkitekter med fasadprojekteringar samt systemval inom både tegel och puts. Genom att tillföra tidig tekniskt och estetiskt stöd säkerställer vi att fasaderna blir både kostnadseffektiva och hållbara.

För byggentreprenörer finns vi både nationellt och levererar mot Sveriges större rikstäckande byggentreprenörer samt lokalt i våra storstadsregioner och de byggentreprenörer som finns där.

Våra yrkesbutiker är helt anpassade att underlätta vardagen för landets alla mur- och putsentreprenörer. Med över 120 olika sorters bruk på lager klara vi allt inom murat och putsat byggande. Såklart med specialister på plats i våra butiker.

Läs mer om våra tjänster inom:

- Fasadprojektering

- Murverksprojektering

Äldre tegel- & putsfasader

Besiktning

- Utbildningar

- Fogkulör, fasadkulör

- Färger och kulörer

- 10-års garanti

- Konsultförsälkring

- Säker fasad

- Sågning av tegel