Stäng

Brukspecialisten Tegel

Brukspecialisten Tegel är vår eget varumärke som vi använder inom varuområden tegel och murverk.


Vår styrka är att leverera en komplett projekterad fasadlösning

Våra produkter:
För dig som beställare/byggherre kan vi hjälpa till med att arbeta fram en fasadlösning som tar fram murverkets fördelar. En långsiktigt hållbar, kostnadseffektiv fasad med låga underhållskostnader. För att uppnå era visioner arbetar vi tillsammans fram ett ramverk som stärker er roll och förtydligar era kommande upphandlingar.


För dig som arkitekt kan vi hjälpa till med att kombinera de estetiska valen med en fungerande teknisk lösning. Välj bland vårt breda sortiment av fasadtegel i våra utställningar. Vi tar fram tegelprover och provmurar samt ser till att ni kan arbeta med hela fasadens uttryck med alltifrån fogkulörer, förband, raster och djup.


Våra konstruktörer är konsultförsäkrade och tar fram en komplett murverksprojektering där rörelser, laster,
infästningar, öppningar och avbärningar visualiseras och dokumenteras. Allt samlat i en komplett projektering som följer projektet genom upphandlingsfaserna.

Är du arkitekt, beställare eller entreprenör som letar efter vårt tegel till nyproduktion. Klicka här